HUURVOORWAARDEN


Begrippen

– De huurder: de (fysieke) persoon / personen die de woning voor een bepaalde periode huurt
– De eigenaar: de (fysieke) persoon (personen) die de juridische eigenaar van de woning is
– Het huis: Het huis of de huizen genaamd “Le Paradoxe des Pyrénées”, “La Nitescente” en / of “La Bénestante” gelegen op 09300 Montferrier (Frankrijk)
– Het verblijf: de periode gedurende welke de huurder de woning huurt en daarvoor verantwoordelijk is.

Reservatie en betaling

De huurder ontvangt eerst een reservatieformulier. Bij het de vraag voor reservatie dient een voorschot van 30% te worden betaald. Wanneer het voorschot is ontvangen, stuurt de eigenaar een reservatiebevestiging. Het saldo van 70% moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf betaald zijn. Als de vraag voor reservatie minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf gebeurd, dient het totale huurbedrag onmiddellijk betaald te worden. Wanneer de volledige betaling is ontvangen, stuurt de eigenaar de huurbevestiging en alle praktische informatie (wegbeschrijving, informatiemap, enz.)
Bij laattijdige betaling heeft de eigenaar het recht om een ​​toeslag te vragen of de reservatie te annuleren (het huis komt dan beschikbaar voor andere potentiële huurders), zonder enige vergoeding voor de huurder.

Uur van aankomst en vertrek

De huurder wordt verzocht de vertrek- en aankomsttijden te respecteren, zoals overeengekomen bij de reservatie.
Als de uren niet worden gerespecteerd, loopt de huurder het risico op extra kosten.

Engagement van de huurder

De huurder stemt ermee in om het huis bij aankomst te accepteren in de staat waarin het zich bevindt.
De huurder zal de eigenaar binnen de 24 uur na aankomst op de hoogte brengen van eventuele afwijkingen, breuken, schade of welk probleem dan ook. Na deze 24 uur wordt de huurder verantwoordelijk gehouden voor eventuele afwijkingen en dit kan kosten met zich meebrengen.
Meubels en andere elementen van het huis mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld. Deze voorwaarde geldt ook voor bekledingen (muur en andere) en voor het huis in het algemeen. Meubels en andere items worden alleen gebruikt in de kamers waar ze zich bevinden. Het is ten strengste verboden ze te verplaatsen. Je kunt soms denken dat je voorzichtig genoeg bent, maar het kan schade toebrengen aan vloeren, muren en meubels. Laat ze dus op hun plaats.
Indien beschadiging of verdwijning van elementen van de woning wordt geconstateerd, komen de kosten van herstel, de aanschaf van nieuwe elementen en de schoonmaakkosten van tapijten, lakens, dekens, matrassen enz. voor rekening van de huurder.
De huurder zal niets in de toiletten, wastafels, baden, douches en andere evacuaties gooien.
De leidingen zouden kunnen verstopt zijn. Als dit het geval is, draagt ​​de huurder de hieruit voortvloeiende kosten.
De huurder die in het huis verblijft, respecteert het huis en de omgeving alsof het zijn eigendom is.
Als tijdelijke bewoner respecteert de huurder het huishoudelijk reglement.

Maximum aantal personen

Het huis kan niet worden bewoond door meer dan het aantal dat is aangegeven op het reservatieformulier en / of de reservatiebevestiging en / of de huurbevestiging
Dit aantal (inclusief eventuele gasten) mag in geen geval niet worden overschreden zonder toestemming van de eigenaar. Als een overschrijding wordt vastgesteld, wordt de verhuur als geannuleerd beschouwd en zal de de toegang tot de huur voor alle huurders verboden worden. Een supplement van 25% van de volledige huurprijs zal ook vereist worden per onbevoegde persoon.
De huurder kan geen verhaal doen.

Dieren

De huurder stemt ermee in geen dieren mee te nemen tijdens zijn verblijf en laat geen dieren toe. De huurder neemt de volledige verantwoordelijkheid.

Lakens

De lakens zijn mee te brengen door de huurder, tenzij het tussen de eigenaar en de huurder anders is bepaald. Als de huurders (of gasten) in een bed zouden slapen zonder vooraf lakens te hebben gelegd, kan de eigenaar kosten rekenen voor het schoonmaken van de matrassen, dekens, dekbedden, etc.

Gas en electriciteit

Gas en elektriciteit zijn normaal gesproken bij de huurprijs inbegrepen. De meters worden echter aan het einde van elk verblijf gecontroleerd. Als de eigenaar een buitensporig verbruik constateert, worden de kosten van gas en elektriciteit voor het gehele verblijf door de huurder betaald.

Schoonmaak bij vertrek en huishoudelijk afval

Aan het einde van uw verblijf moet het huis in onberispelijke staat van netheid worden achtergelaten. We staan ​​sterk op dit punt. We willen absoluut dat elke huurder bij aankomst een zeer proper huis vindt. Aan het einde van het verblijf wordt elke keer een correcte controle uitgevoerd.
Er dient speciale aandacht worden besteed aan de volgende punten:
– Alles op zijn plaats
– De afwas gedaan
– De vaatwasmachine geledigd
– De tafels op zijn plaats en de vaat in de kasten
– Alle apparaten (frigo, ovens, koffiemachine, stofzuigers, …) geledigd en gepoetst
– De vloer goed gestofzuigd en, enkel indien nodig, gewassen met héél weinig water (geen waterbestendige parket)
– Het sanitair (badkamers, toiletten) gepoetst met water
– Alle vuilnisbakken geledigd en gepoetst
In enkele woorden dient alles proper te zijn.
Als de eigenaar een gebrek aan netheid constateert, betaalt de huurder de schoonmaakkosten.

Wanneer de huurder het huis verlaat

De elektriciteit en gas dienen gesloten te worden. Zie de map “INFO” in het huis.
Het huis en de garage moeten goed gesloten zijn. De luiken en rolluiken moeten ook gesloten zijn.
De deur naar buiten moet gesloten zijn, evenals het luik. Hiervoor zijn 2 verschillende sleutels nodig.
Als er schade zou ontstaan ​​na het vertrek van de huurder en er zou worden vastgesteld dat de huurder de instructies niet respecteerde toen hij vertrok, kan de eigenaar of zijn verzekering zich tegen de huurder keren voor betaling van vergoedingen. De kosten veroorzaakt door brand, explosies, diefstal of vandalisme zijn vaak erg hoog, neem deze instructies in acht.

Verantwoordelijkheid

De huurder, en ook zijn gasten, zullen het huis en de omgeving respecteren.
De huurders zijn verantwoordelijk voor eventuele veroorzaakte schade door de gasten, ook indien deze schade na vertrek wordt geconstateerd.
Als er schade (veroorzaakt door de huurders of hun gasten) optreedt, zal de huurder de eigenaar hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zullen alle kosten onmiddellijk worden betaald. De huurder kan dan een beroep doen op zijn eventuele eigen verzekering.

Verzekering en verantwoordelijkheid

De huurder dient verzekerd te zijn voor schade veroorzaakt aan anderen (burgerlijke en familiale aansprakelijkheidsverzekering). De huurder stemt ermee in om dit bij zijn verzekeraar te controleren.

Ongevallen

De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, brand, diefstal, etc.

Brandgevaar

Kaarsen

Bij het gebruik van kaarsen worden huurders gevraagd deze op een bord of gelijkwaardig (onbrandbaar) te plaatsen; dit om brand en schade aan de meubelen te voorkomen.

Roken

Roken is absoluut verboden in huis.

Buiten

Om elk gevaar van brand in de buitenlucht (sigaretten, grills, barbecue, etc.) te vermijden, zal de huurder heel voorzichtig zijn. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die hierdoor kan ontstaan ​​en draagt ​​(hem of zijn verzekering) alle daaruit voortvloeiende kosten.

Annulatie

Annuleringen worden niet geaccepteerd. De aanbetaling en / of het saldo wordt onder geen enkele voorwaarde terugbetaald.
Een persoonlijke annuleringsverzekering kan altijd door de huurder worden afgesloten. Maar het heeft geen invloed op de huurovereenkomst of op de eigenaar.

Waarborg

De waarborg wordt gebruikt om schade, ongevallen, onvolkomenheden en / of verdwijningen te vergoeden.
Als er geen afwijking wordt gevonden:
Als er geen schade is, wordt er geen breuk of andere gegenereerde kosten genoteerd, na grondige controle en de inventaris na het verblijf van de huurder.
En als er niet schoongemaakt moet worden. Dan wordt de waarborg terugbetaald.
Indien het bedrag van de kosten hoger is dan de borg, is de huurder gehouden het extra bedrag te betalen.
De hoogte van de kosten wordt bepaald door de eigenaar. De eigenaar heeft volledige zeggenschap over dit bedrag.
Het is beter om afwijkingen aan de verhuurder te melden, waarbij de problemen in de meeste gevallen in onderling overleg tussen huurder en verhuurder worden opgelost.
De eigenaar zal de waaborg niet misbruiken. Maar hij zal minder vergevingsgezind zijn als hij constateert dat het huis, de inhoud of de omgeving niet werden gerespecteerd en / of dat bepaalde problemen werden verborgen of niet werden gemeld.

Huurcontract

Door het reservatieformulier te ondertekenen, gaat u akkoord met deze huurvoorwaarden en dient het als huurcontract. Alle clausules van dit document moeten door de huurder worden gerespecteerd.